::R E A D E R ' S A D V I S O R Y::

Young Adult Books by Filipino Authors

 

Pilar Perez Novellas

Anina ng mga Alon ni Eugene Evasco
Isang napapanahong nobela ang Anina ng mga Alon. Tinatalakay nito ang maraming suliranin kinakaharap ng ating mga kapatid na Badjaw. Naipapakita sa matulain at detalyadong prosa ni Eugene Evasco ang kanilang mayamang kultura, ang kanilang pakikibaka at ang kanilang mga mithiin. Kahanga-hanga ang ginawang pananaliksik ni Eugene upang mabigyang buhay sa pahina ang kakaibang pamumuhay ng mga Badjaw. Inaasahan namin na magiging daan ang nobelang ito upang higit na makilala at mapahalagahan ng kabataang Filipino ang kultura ng mga Badjaw. Ang kuwento ni Anina ay kuwento rin marahil ng maraming Filipino sa kanayunan kung kaya, mahalagang mabasa ito ng mga mag-aaral upang mamulat sila sa katotohanang nanganganib ang kultura at buhay ng mga katutubong Filipino.

Ngayong taon, maligayang ambag sa premyadong serye ng Pillar Perez Novellas ang Anina ng mga Alon ni Eugene Evasco. Ikinagagalak na ihandog ng Adarna House sa kabataang mambabasa ang Anina ng mga Alon ni Eugene Evasco, na nagwagi ng 2002 Pilar Perez Medallion for Young Adult Literature.

Back to Young Adult Books by Filipino Writers
Back to Reader's Advisory

[Home][Back to TOP]
Graphics used with permission from layoutland.net.
Reproduction of material from any G7to10eLib.net pages without written permission is strictly prohibited.
2003 G7to10 eLib