::R E A D E R ' S A D V I S O R Y::

Young Adult Books by Filipino Authors

 

Pilar Perez Novellas

Mga Ako ni Amy Salamat

About the Book Nagbibinata si Nico, nasa edad ng pagharap sa malalaking pagbabago sa kanyang buhay: ang pagkakahiwalay ng kanyang mga magulang, ang paglipat-lipat ng tirahan, ang pagtuntong sa high school, ang pagkakagulang ng kanyang katawan, ang pagdanas ng unang pag-ibig. "Ako si Bernardo Carpio, na minsan, circus artist na tumutulay sa alambre". Ipinapakita sa Mga Ako ang mundong ginagalawan ng isang teenager sa makabagong panahon, ang mga papel na kanyang ginagampanan bilang anak, kapatid, kaibigan, at mamamayan. At sa masalimuot na mga ugnayang ito, kailangang hanapin ni Nico ang kanyang sarili. Waring pagtatapat ng problema ng isang malapit na kaibigan ang nobela. Gamit ang wikang magaan, makabago at nakaaaliw, binibigyang tinig ni Amy Salamat sa Mga Ako ang mga kabataan na nasa gitna ng nag-uumpugang mga bato at kawalang-katiyakan. Mula sa simpleng pagpapasya tungkol sa eskuwelang papasukan, nagagawang palawakin ng may-akda ang maikling nobelang ito upang sumaklaw sa mga mithiin ng isang teenager para sa sarili, sa pamilya at sa lipunan.

About the Author Nagsimulang magsulat ng maikling kuwento si Amy Salamat sa edad na 16 at agad nalathala ang kanyang mga akda sa ilang pangunahing magasin. Lumabas ang kanyang mga kuwento sa Liwayway, Philippines Free Press, Philippine Graphic, Mod at LegManila.com. Naging fellow siya sa Maikling Kuwento sa UP National Writers Workshop noong 1994.

Back to Young Adult Books by Filipino Writers
Back to Reader's Advisory

[Home][Back to TOP]
Graphics used with permission from layoutland.net.
Reproduction of material from any G7to10eLib.net pages without written permission is strictly prohibited.
2003 G7to10 eLib